Hyppää pääsisältöön

Esteetöntä Golfia nuorille 2018 - 2020

Paragolferi

Esteetöntä Golfia nuorille - hankkeen
tavoitteena on edistää erityisesti syrjäytymisuhan alla olevien nuorten vammaisten terveyttä ja sopeutumista yhteiskuntaan. Avustuksella on tarkoitus toteuttaa toimintakonsepti, jolla syrjäytymisuhan alla olevan nuoren vammautuneen elämänhalu ja motivaatio yhteiskuntakelpoiseen elämään ja työelämään palautetaan.

Esteetöntä Golfia nuorille - hankkeessa kehitetään toimintamalli, jossa hyödynnetään golfin tuomien elämysten positiivista vaikutusta kuntoutettavan psyykkiseen ja fyysiseen tilaan sekä mahdollistetaan eriasteisista vakavista liikuntakyvyn ongelmista kärsivien nuorten osallistuminen golfin pelaamiseen paragolferilla. Hankkeessa selvitetään myös tutkimuksen avulla niitä golfliikuntaan liittyviä hyötyjä, jotka edistävät erityisesti vakavasti vammautuneiden tai synnynnäisesti vammaisten nuorten kuntoisuutta. Golfin tuomien elämysten avulla tapahtuvaan psyykkiseen ja fyysiseen kuntoutukseen liitetään vaikuttavuuden mittaus, jolla voidaan todeta golfin pelaamisen hyöty.

Hanke alkoi 2018 ja se päättyy 2020. Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Yhteistyökumppanimme

Suomen Paralympiakomitea ry

Viking Lime

Handigolf